יחידות מועצה

   

טלפון נייד אימייל
שמעון סוויסה 
אמנון אשל אסולין