יחידות מועצה

ניתן ליצור קשר עם המוקד העירוני מכל טלפון

טלפון נייד אימייל
מוקד עירוני 
גרשון הריס 
אייל לרנר 
אורנית עייש