מידע, הנחיות ושירותים לפי נושאים

הגבלות על פעילות מקומות עבודה

חל איסור על מעסיקים לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה, למעט המקרים הבאים:

 1. כל מעסיק יכול להכניס עובדים שנדרשים לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון לקוי הנדרש בדחיפותלשם שמירה על מקום העבודה, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהכרחי להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, לרבות היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.
 2. מפעל למתן שירותים קיומיים –ניתן להעסיק 100% מהעובדים. מפעל שאושר כמפעל למתן שירותים קיומיים ומבקש להנפיק את אישור המפעל – יכנס לאזור האישי של המפעל באתר כוח אדם לשעת חירום ויוציא את האישור. עובד שמבקש לדעת האם מקום עבודתו מוגדר כמפעל למתן שירותים קיומיים – יפנה למנהל המפעל או למנהל משאבי אנוש ויבקש לראות את האישור כמפעל למתן שירותים קיומיים.
 3. מפעל שקיבל היתר מיוחד להעסקת עובדים בשבתות ובחגים כדי לא לפגוע בתהליך העבודה, יעסיק בהתאם למספר העובדים שניתן בהיתר או 30% ממצבת העובדים, הגבוה מביניהם.
 4. מקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי(לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים) או בתשתיות (לרבות פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב), שאינן כוללות עבודה במבנה סגור, יעסיקו 100% ממצבת העובדים.
 5. תעשיה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון– יכולים להעסיק 60% ממצבת העובדים, כולל מפעלים ביטחוניים ומפעלים המספקים שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם של הבאים: משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה"ל, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שב"כ, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות ולהצלה.
 6. חברה שעומדת בתנאים להגדרת מפעל טכנולוגי מועדף לפי חוק לעידוד השקעות הוןתוכל להעסיק עובדים לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
 7. כל עובד של מקום עבודה שאושר בתקנות לפעילות ולקבל קהל– ניתן להעסיק 100% מהעובדים. מקומות אלו כוללים את הבאים:
 • מקומות למכירת מוצרי מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה.
 • מקום פארם ושירותי תקשורת, וכן מסגרות לחינוך מיוחד ופנימיות.
 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת או מחשבים או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים (ובלבד שאינו דוכן).
 • מסגרת רווחה וכן גופים, קיום פעילויות, שירותים ותכניות למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני.
 • מקום המשמש לאימון ספורט, בעבור אימון של ספורטאי בינלאומי.
 • בתי מלון, צימרים ויחידות אירוח יוכלו להיפתח רק לצורך השכרת חדרים (לשם חלופת מגורים, אירוח מטופלים ובני משפחותיהם בסמוך למוסד רפואי ומלוניות בידוד והחלמה), ללא הפעלת שטחים משותפים כגון בריכה, חדר אוכל וכדומה.
 1. מקומות עבודה שנקבעו בתקנות כנותני שירות חיוני– יוכלו להעסיק רק עובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות. קבלת קהל תהיה רק לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני. להלן רשימת הענפים שנקבעו כנותני שירות חיוני (לחצו להורדת הרשימה המלאה):
 • מגזר פיננסי – כל נותן שירות פיננסי, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי.
 • רשות לניירות ערך.
 • רשויות ניקוז.
 • נמלים ותחנות הסגר בנמלים.
 • פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים.
 • הביטוח הלאומי.
 • יחידות הנוער ברשויות המקומיות, לרבות הפעלת מתנדבים, יחידת קידום במחלקת החינוך כולל פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון, ומי שנדרש לביצוע פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק.
 • שירותי רווחה לרבות שירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון, מסגרות המספקות קורת גג או הגנה, הזנה, טיפול וסיוע לחסרי קורת גג, חסרי עורף משפחתי, מתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, ומסגרות יומיות לנוער בסיכון.
 • מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב תכליתיים.
 • הרשות לשיקום האסיר לרבות מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.
 • מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו-סוציאליים לנכה על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו, מטעמו או במימונו.
 • מי שפועל בתחום מכירה, אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי.
 • פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה.
 • מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיזית.
 • בריאות – משל"ט, חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות, או לטיפול בקורונה, לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, נותני שירות למשרד הבריאות.
 • מתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות פיזית.
 • וועדות לתכנון ובניה לרבות רישוי ופיקוח בניה.
 1. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה שאינם מפורטים ברשימה המלאה, יעבדו במתכונת חירום בהתאם לקביעת הממונה ובכפוף לכך שאספקת השירותים החיוניים לא תיפגע.
  לפירוט המלא של עסקים פתוחים וסגורים לקבלת קהל

הנחיות למקומות העבודה
כל מקום עבודה הרשאי לעבוד נדרש לעמוד בתנאי "תו סגול להעסקת עובדים" – יש למלא טופס הצהרה מקוון ולשמור אותו בבית העסק (לאחר שליחת הטופס השולח יקבל העתק במייל). במסגרת זו יש לעמוד בכללים הבאים:

 • יש למנות מומחה לענייני קורונה.
 • המעסיק וממונה הקורונה יחתמו על הצהרת "תו סגול להעסקת עובדים".
 • יש למדוד חום לעובדים הנכנסים. לא תותר כניסת עובד שחום גופו 38 מעלות ומעלה.
 • יש לשמור ככל האפשר על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר וטלפון קווי. אם הדבר אינו אפשרי, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 • במקום עבודה שמועסקים בו העובדים בדרך כלל במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • יש לתלות שילוט במקום בולט בנושא שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים וחובת עטיית מסכה.
 • בכניסה למעלית יש לתלות שלט לפיו מספר הנוסעים המותר לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית.

הנחיות לעבודה משרדית:

 • עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.
 • בכל חדר יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם, למעט מפעלים למתן שירותים קיומיים.
 • ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 10 איש, לרבות משתתפים שאינם מעובדי המקום, בתנאים הבאים: המעסיק או ממונה הקורונה קבעו כי לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים, במהלך הפגישה ישמרו 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם או שיש מחיצה למניעת העברת רסס, ולא יוגש אוכל למשתתפים.
 • אכילה ושתיה – תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד.
 • מעסיק יקבע על פי שיקול דעתו כי עובדים יוכלו לעבוד מרחוק.
 • מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 • על המעסיק ליידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסכה לפי ההנחיות.
 • אם נמצא חולה מאומת, רשאי ראש שירותי הבריאות או רופא מחוזי להורות בכתב על סגירת מקום העבודה כולו או חלקו, לתקופת החקירה האפידמיולוגית ולכל היותר עד 72 שעות או עד 120 שעות בכפוף להוראה מיוחדת של ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות או סגנו. השגה על כך ניתן להגיש למנהל שירותי הרפואה .

הסעות עובדים
ניתן להפעיל שירותי הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות רכב פרטי או מונית.

כללי התנהגות בהסעה:

 • נוסע עם חום גוף 38 מעלות ומעלה או עם שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה) לא יעלה על הסעה. האחריות חלה על הנוסע.
 • באחריות הנוסע להקפיד על עטיית מסכה במהלך כל הנסיעה, למעט מקרים בהם יש פטור מעטיית מסכה בהתאם לצו.
 • הקפדה על אוורור וחיטוי הרכב לאחר כל נסיעה.
 • יש לבצע נסיעות בקבוצות קבועות ככל האפשר ולהקפיד על נסיעה לצד נוסע קבוע.
 • אין לשבת במושבים שמאחורי הנהג.
 • בימים חמים מאוד ניתן להדליק מזגן ברכב.
 • יש להימנע במידת האפשר מנגיעה באביזרים כמו ידיות ומעקות, ולפתוח דלתות ללא מגע ישיר של כף היד (ניתן להשתמש בכיסוי בד,כפפה, מרפק וכדומה).
 • באחריות כל נוסע, לאחר כל נסיעה, להקפיד על שטיפת ידיים או ניגובן במגבונים לחים, ולהימנע ממגע פיזי, כולל חיבוקים ולחיצות ידיים.
 • יש להמעיט ככל האפשר בנגיעה בפנים.
 • יש להתיישב ברכב כך שיתקיים המרחק הגדול ביותר בין הנוסעים.

קנסות לבתי עסק על הפרת ההנחיות
הקנסות שנקבעו לבתי עסק בגין הפרת ההנחיות:

 • מעסיק שמאפשר כניסה של עובדים או שהייה של עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית, דינו מאסר 6 חודשים או קנס של 14,400 שקל.
 • הפעלת מקום או עסק שהפעלתו נאסרה או שראש שירותי בריאות הציבור, רופא מחוזי או סגנו הורו על סגירתו – 5,000 שקל.
 • הפרת החובה לקבוע ולהפעיל מנגנון לוויסות מספר השוהים במקום בהתאם למספר השוהים המותר – 2,500 שקל.
 • אי הצבת שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום – 2,000 שקל.
 • אי הגשת הצהרה לרשות המקומית בענין עמידה בתנאים שנקבעו בתקנות  – 2,000 שקל.
 • אי התקנת מחיצה בדלפק השירות – 2,000 שקל.
 • אי סימון מקומות לעמידה בתור במרחק של 2 מטרים זה מזה – 2,000 שקל.
 • אי הצבת שלט לעניין השמירה על מרחק בתור – 1,000 שקל.
 • אי תליית שלט בכניסה למעלית המפרט את מספר הנוסעים המותר (לא יותר ממחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן, למעט אנשים הגרים באותו מקום – 1,000 שקל.
 • הכנסת אדם שאינו עוטה מסכה למקום או מתן שירות למי שאינו עוטה מסכה (למעט מי שפטור מחובת עטיית מסכה), וכן אי תליית מודעה בדבר חובת עטיית מסכה – 1,000 שקל.