דלג לתוכן העמוד

אב בית בית ספר ברסלב- 50% משרה

 

 

מועצה מקומית חצור הגלילית

טופס הגשת מועמדות

מגדר
שירות צבאי/ לאומי: * שדה חובה
פרטי השכלה: * שדה חובה
שם הקורס/השתלמותשם המוסד/ארגוןמשך הלימודיםתאריך התחלהתאריך סיוםתעודה (יש/אין)
קורסים והשתלמויות מקצועיות * שדה חובה
שם הקורס/השתלמותשם המוסד/ארגוןמשך הלימודיםתאריך התחלהתאריך סיוםתעודה (יש/אין)

שפות:

עברית * שדה חובה
אנגלית * שדה חובה

יישומי מחשב, פרט/י:

OFFICE, WINDOWS
תוכנות אחרות רלוונטיות

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מתעסוקה אחרונה/נוכחית) * שדה חובה
שם מקום העבודההתפקידתאריך התחלהתאריך סיום/נוכחישכר/דרגהסיבת הפסקה
קרובי משפחה המועסקים במועצה: * שדה חובה
שם משפחה ושם פרטיהקרבהמחלקהשם התפקיד
המלצות:
שם הממליץתפקיד הממליץשם מקום העבודהטלפון
 
אני מציע/ה את מועמדותי, בצירוף קורות חיים - תעודת השכלה והמלצות, ומצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים.
 
Browser not supported
 

צירוף קבצים:

קו"ח, תעודות, המלצות, הסמכות, בהתאם לדרישות התפקיד.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז