להצליח כנגד כל הסיכוייםבחודש נובמבר 2021 החל להתקיים תהליך קידום תכנית אסטרטגית בתחום החינוך בחצור הגלילית על מנת לטייב את המענים שהרשות מספקת לתושבים. 

ראש המועצה הציג את החזון היישובי של חצור הגלילית אשר תהווה בעתיד מוקד אזורי-כלכלי, ותוביל בכלל התחומים: החינוך, התרבות, התיירות והפנאי. הציג את ההישגים החינוכיים הקיימים בקרב הרשות, ובירך על קידום התכנית האסטרטגית הקמה באגף החינוך.

מנהל אגף החינוך פתח בתמונות הממחישות את התחושה של הנוער שלנו, ואנשי החינוך שמביטים בנו במבט של ציפייה כפי שילד מביט במבוגר ממנו. זאת בהתאם לתהליך החינוכי שנעשה בחודשים האחרונים בשיתוף הרשות ורשתות החינוך אורט ואמי"ת. תהליך המתקשר לפרשת השבוע באמירה "חנוך לנער על-פי דרכו".

במפגש הצגת תכנית האצה אסטרטגית בתחום החינוך. תכנית תלת שנתית אשר בנייתה תהיה בשותפות של ליווי מקצועי מטעם המרכז לחדשנות של רשת אורט, ובשיתוף מלא של צוותי החינוך בתהליך. לצורך התכנית מונתה רכזת יישובית שתתכלל את התכנית.

במסגרת התכנית נבחרו שלושה יעדים הנשענים על הערכים המובילים בהתאמה לחזון היישובי, החזון החינוכי ותהליכי חשיבה לאורך שנים, בהתאמה למאפיינים הייחודיים לחצור הגלילית. ביניהם: חדשנות, מצוינות כתרבות וקהילתיות מתוך הבנה כי חינוך בונה קהילה וקהילה בונה חינוך.

במפגש המכון לחדשנות של רשת אורט הציגו בפני פורום המשתתפים הרצאה להנעת תהליך חשיבה וכתיבת תכנית אסטרטגית ב-6 שלבים. הרצאה שמטרתה הייתה לחלק לשלבים את הדרך להצלחה כנגד כל הסיכויים: 6 שלבים שמהווים מפתח להצלחה.

  1. לרצות – רצון לקחת חלק בתהליך ולהעלות פרויקטים לביצוע.
  2. להאמין – אמונה בדרך ובהצלחת התהליך והפרויקטים שיעלו בהמשך.
  3. להתאמץ – לצאת מאזור הנוחות. 
  4. תכנון – עבודה עם בניית תכנית ותכנון מסודר לפי זמנים. 
  5. להתכוון – שהתהליך יצא לפעול והכוונה תהיה מדויקת.
  6. לנקות – להיפטר מרעשי הרקע שעלולים לפגום בהצלחת התהליך ולבטא פרשנות חיובית לסיטואציה.