אישרה תב"רים בכ-800 אלף ₪

מליאת המועצה אישרה תב"רים בכ-800 אלף ₪ לפיתוח בחצור הגלילית.

לאחר קיום המליאה הראשונה החגיגית, בה הוצגו חברי המועצה ל-5 שנים הבאות, בראשם ראש המועצה שמעון סויסה וכן חברי הועדות השונות. התכנסה מליאה מן המניין והחלה בעבודתה.

במליאה האחרונה אושר צו המיסים לשנת 2019 המכיל את צו הארנונה ואת ההנחות בה. מדי שנה מעניקה המועצה המקומית חצור הגלילית כ-5 מיליון ₪ בהנחות לתושבים הזקוקים לכך.

חברי המועצה קיבלו תקציר בנוגע לתקציב 2018 וכן תחזיות לסיום שנה תקציבית מאוזנת וכן אישרו את עדכונו.

עוד על סדר היום היו תב"רים עבור סימון כבישים ביישוב, הנגשת בריכת השחייה, הנגשת הלשכה לשירותים חברתיים, בניית בית הכנסת שערי רחמים בביצוע החברה הכלכלית.

מדי שנה המועצה המקומית מאשרת תמיכות למוסדות ציבור הפועלים בתחום המועצה המקומית חצור הגלילית בתחום הספורט, קהילה ודת. לאחר שעמותת הספורט הביאה את כל הניירת לפי החוק, וועדת התמיכות אישרה את התמיכה וכן מליאת המועצה. כספי התמיכה יתרמו לפעילות העמותה בהמשך קידום הספורט בחצור הגלילית.

חברי המועצה, עוסקים בעבודה הציבורית כאשר טובת הציבור לנגד עיניהם בכל עת.

ישיבה