מעל 77% מבוגרי אורט ואמית זכאים לבגרות

הצלחה זו הינה פרי שיתוף הפעולה בן הרשות המקומית, רשתות החינוך אורט ואמית והפעלת תכניות העשרה תומכות ומסייעות לחיזוק התלמידים במקצועות המדעים, אנגלית ומתמטיקה 4-5 יחידות לימוד. הצלחה זו מעניקה לתלמידים כרטיס כניסה ישיר למוסדות להשכלה גבוהה. נתונים זכאות בבתי הספר הממלכתיים אורט ואמית נמצאים ברף העליון של רמת ההישגים הארצית ומראים תוצאה מרשימה ומעוררת גאווה. תלמידי אמית ואורט מהווים 40% מכלל תלמידי הישוב ומנתונים אותם מציג משרד החינוך מדי שנה.

מערכת החינוך בחצור הגלילית נמצאת בתנופה משמעותית במישור הפיזי והפדגוגי. בשנים האחרונות בוצעו שדרוגים משמעותיים בגני הילדים ובתי הספר וכן הוכנסו תכניות פדגוגיות רחבות היקף הנותנות מענה איכותי לתלמידים. תקציב החינוך גדל משמעותית, מכ- 16 מיליון ₪ לשנה לכדי 21 מיליון ₪ בשנה בשנת 2017, מעבר לתקציבי שת"פ עם גורמים חיצוניים ותקציבים מיוחדים המגיעים ממשרדי ממשלה. החינוך בחצור התפתח רבות לאורך השנים והפך מגוון ועדכני ומערכת החינוך בחצור הופכה להיות אבן שואבת לשאר יישובי הסביבה כאשר כ- 700 תלמידים, מכל שכבות הגילאים  מגיעים כל בוקר ללמוד בחצור מתוך בחירה מושכלת בשל התוכניות המיוחדות המיושמות בבתי הספר השונים והתנופה החינוכית הקיימת.