דלג לתוכן

בתי ספר יסודיים

——————————————————————————————————————————–

ממ"ד

"שבט סופר"
ת.ד 32 חצור הגלילית,

מיקוד 10300
04-6937210

04-6860513

פקס: 04-6930769
אתר בית הספר
חוני המעגלת.ד 84  חצור הגלילית מיקוד: 1030004-6936163

פקס: 04-6931298
אתר בית הספר
קריית חינוך אמי"תת.ד 84 חצור הגלילית

מיקוד: 10300
04-6930762

04-6934644

פקס: 04-6800997
אתר בית הספר
קריית חינוך אורטת.ד 193 חצור הגלילית

מיקוד:10300
04-6937572

04-6937750

פקס: 04-6937962
אתר בית ספר
קול יהודהת.ד 319 חצור הגלילית מיקוד: 1030004-6930084

פקס: 04-6934791
תלמוד תורה

בנים- חרדי
ת.ד 2080 חצור הגלילית מיקוד: 1030004-6935514

פקס: 04-69361673
בית יעקוב חרדית.ד 2080 חצור הגלילית,

מיקוד:10300
04-6935260

פקס: 04-6930869
ישיבת שפתי צדק- חרדית.ד 275 חצור הגלילית,

מיקוד:10300
04-6935516

פקס: 04-6934780
סמינר בנות באר מריםת.ד 2126 חצור הגלילית,

מיקוד:10300
04-6936995

פקס: 04-6931077