המהפכה שבדרך!

 פחים שבורים מהווים מפגע תעבורתי, מוקד לפיזור לכלוך ואף מסכנים את התושבים העלולים להיפצע מהם. באזורי בנייה רוויה יוחלפו הפחים הקיימים לפחי מתכת בעלי קיבולת גדולה יותר. בבתים פרטיים יחודשו פחי הפלסטיק. סילוק פחי "הצפרדע" הישנים ומעבר לפחים ממתכת יחל את תהליך השדרוג. ההשקעה במחזור וסילוק האשפה נאמדת בכ-2 מיליון ₪ . החלפת פחי האצירה, יאפשרו קפיצת מדרגה בתחום סילוק האשפה כחלק ממהלך, אותו מובילה המועצה, בשיתוף אשכול גליל מזרחי והמשרד להגנת איכות הסביבה, בתחום המפגעים הסביבתיים במסגרת התכנית "אוהבים את הבית". הפחים מיועדים לפסולת ביתית בלבד, אינם מיועדים לפסולת בניין ועלולים להינזק ממנה.