הפחים מתחלפים והרחובות נקיים!

הפרויקט כולל החלפה ושדרוג פחי האצירה מפלסטיק, לפחים חזקים ממתכת בעלי קיבולת גדולה יותר. בעתיד יותקן בכל פח, צ'יפ אלקטרוני המשדר מידע, למוקד מרכזי בזמן פינוי הפח ויאפשר מעקב מתמיד אחר עבודת פינוי האשפה. שדרוג המערך והוספת פחים יאפשר מענה יעיל, עקבי, בריאותי ואסטטי לאיסוף האשפה ולשחיקת הפחים הקיימים.  באזורי בנייה רוויה (רבי קומות) יוחלפו הפחים הקיימים לפחי מתכת בעלי קיבולת גדולה יותר, בבתים פרטיים יחודשו מרבית פחי הפלסטיק.

ההשקעה במחזור וסילוק האשפה נאמדת בכ-2 מיליון ₪. החלפת פחי האצירה, יאפשרו קפיצת מדרגה בתחום סילוק האשפה כחלק ממהלך, אותו מובילה המועצה, בשיתוף אשכול גליל מזרחי והמשרד להגנת איכות הסביבה, בתחום המפגעים הסביבתיים במסגרת התכנית "אוהבים את הבית". שדרוג הפחים לפחי מתכת, יפנה מקומות חניה ודרכי גישה להולכי הרגל וכלי הרכב שכן פח מתכת אחד שווה בקיבולתו ל-2  פחי פלסטיק ישנים, התופסים כפליים מקום.

הפחים מיועדים לפסולת ביתית בלבד ואינם מיועדים לפסולת בניין ועלולים להינזק ממנה. לכן, החלה המועצה באכיפה מוגברת בנושא השלכת פסולת בניין ופסולת גושית, לפחים שאינם מיועדים לה או במקומות שאינם מיועדים להשלכת פסולת זו, במסגרת חוק 'שמירת הניקיון'.

שדרוג הפחים יחולל מהפכה סביבתית בישוב כיאה לקהילה הצומחת בלב הגליל.