ועדות חוק פעוטות בסיכון

אנו מתחילים בימים אלו "ועדות חוק פעוטות בסיכון"