זה באחריותכם !

הילדים שלנו הם הדבר החשוב ביותר בעולם, קראו את מידע החשוב מפי ראש המועצה