חולקו 85 מלגות ע"ש אברט

קרן המלגות הוקמה על ידי משפחת אברט מניו יורק שמלווה את ביה"ס מאז הקמתו בשנת 1973. זו הקרן היחידה בארץ אשר מלווה את התלמידים מכניסתם למערכת החינוך ועד לאחר סיום לימודיהם. גב' אידית אברט עדיין מגיעה לביקורים בחצור הגלילית ומתעניינת מאוד בנעשה בישוב ואף תרמה רבות למערכת החינוך בחצור הגלילית ולמתנ"ס. בתחילת הדרך חולק מספר קטן של מלגות וכיום, גדל מספר המלגות מידי שנה, וכולן מכספי משפחת אברט.

תודתנו למשפחת אברט שרואה בהענקת המלגות מפעל חשוב והכרחי לסייע לסטודנטים להגיע למוסדות להשכלה גבוהה.