דלג לתוכן

חוק עזר לחצור הגלילית (העמדת רכב וחנייתו)

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14 ו-22 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 77 לפקודת התעבורה (להלן – פקודת התעבורה), ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה מועצת המועצה המקומית חצור הגלילית חוק עזר זה:

חוק עזר לחצור הגלילית (העמדת רכב וחנייתו)