פועלים לקבלת כספי הארנונה למען תושביה!

המועצה המקומית נערכת לקראת הובלת מאבק שיכלול נייר עמדה המצביע על חוסר צדק בחלוקת הארנונה של משרדי הממשלה. כיום נבנים בשטח המועצה המקומית חצור מאות יחידות דיור ואלפי תושבים חדשים נכנסים לשטח שיפוטה. כל יחידת דיור מצריכה מהמועצה, השקעה בת אלפי שקלים בשנה, ומכאן נוצר צורך חיוני באיזון ההכנסות בין הרשויות שמזה 70 שנה נעשו באופן שאינו צודק!

לאחרונה מונתה ועדת חקירה קבועה לבחינת מעמד מוניציפאלי של רשויות מקומיות, שינוי תחום שיפוט רשויות מקומיות והכרזה על אזורי חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות. בשונה מהוועדות שפעלו "אד הוק", הוועדה הגאוגרפית הינה ועדה קבועה, הכוללת חברי ועדה קבועים, המתכנסים מדי שבוע. הועדה הגאוגרפית לאזור הגליל העליון והעמקים, הינה הוועדה השישית בארץ והאחרונה שקמה. יו"ר הוועדה הוא בן אור פרץ ובוועדה חברים: אלישע פלג, מנחם ארסלן, מלי חג'בי, סאלח פארס.

חשוב לציין כי המאבק אינו נגד ראש פינה אלא כלפי מדינת ישראל אשר לאורך שנים אפשרה חלוקת גבולות והכנסת ארנונה לא שוויונית לישוב אחד הגובה מבסיסים ומשרדים ממשלתיים.

כתוצאה מכך, כאשר מחלקים את ההכנסות מארנונה פר תושב (לא מה נגבה ממנו בפועל אילה הכנסות מכלל העסקים מול כמות התושבים הצורכים שירותים מהמועצה) , בראש פינה, הכנסות כיום עומדות על כ 12,000 ₪ לתושב, לעומת חצור הגלילית – כ1500 ₪ לתושב.

כיום, חצור הגלילית מוגדרת כרשות יציבה, מתנהלת באופן מקצועי, ללא גירעונות ודורשת שהחלוקה תתבצע באופן שוויוני על לאפשר מצן שירות טוב יותר לתושבים ולקהילה הצומחת בלב הגליל.