דלג לתוכן

מכרז אספקת ציוד וחומרי היגיינה לקורונה

מועצה מקומית חצור הגלילית מזמינה מציעים להציע הצעות לאספקת ציוד וחומרי היגיינה לקורונה בהתאם לכתב הכמויות ומפרט, כמפורט בנספח א'. המועצה מתבקשת להתקשר עם חברה ו/או חברות לאספקת ציוד וחומרי היגיינה לקורונה לתקופה למועצה ו/או למי מיחידותיה.

למסמכי המכרז המלאים לחצו כאן