דלג לתוכן

מכרז הסעות רווחה 2020

הרשות המקומית חצור הגלילית (להלן: "הרשות") מזמינה בזה הצעות מחירים להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

 

 

הבהרה:

מכרז הסעות 13/20- חינוך מכרז 15/20 – רווחה

מכרז 13/20 יש להגיש אותו במשרדי המועצה אצל מנהל הרכש והמכרזים מר הרצל רנג'בר עד התאריך 4.8.2020 שעה 12.00

ערבות מכרז יש להגיש  עד התאריך 4.11.2020

מכרז 15/20 יש להגיש אותו במשרדי המועצה אצל מנהל הרכש והמכרזים מר הרצל רנג'בר עד התאריך 6.8.2020 שעה 12.00

ערבות מכרז יש להגיש  עד התאריך 25.11.2020

עלות מכרז 1000 ₪.