דלג לתוכן

מכרז להפעלת מגרש טניס 7/2020

  • מועצה מקומית חצור הגלילית (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות מחירים למתן שירותי הפעלת 6 מגרשי טניס המצויים במרכז הספורט ע"ש קהילת פאלם ספרינג, ארה"ב בשטח המועצה, כמפורט בחוזה המצורף למכרז ובמסמכי המכרז ובהתאם להוראות הרשויות המוסמכות.

לחוברת המכרז יש ללחוץ כאן