מכרז להקמת גנים 17-19

הגשה עד 20/6 בשעה 12:00
סיור קבלנים חובה 13.6 בשעה 10:00
מען לפרטים: להרצל רנג'בר 050-5737734