דלג לתוכן

מכרז מס 13-20 איטום ובטיחות במתנ"ס

המועצה המקומית חצור הגלילית (להלן – המועצה), מזמינה בזה הצעות להתקשרות קבלנית לביצוע איטום ובטיחות במתנ"ס והכל על פי תנאי מכרז זה.

המכרז מיועד לבחירת קבלן זוכה, אשר יבצע את העבודות, כמפורט במכרז.