דלג לתוכן

מכרז עובד סוציאלי

מכרז: לתפקיד עובד סוציאלי כוללני מועצה מקומית חצור הגלילית

 

היחידה הלשכה לשירותים חברתיים

תיאור המשרה: עובד סוציאלי כוללני ,

דרגת המשרה: י-ט

היקף המשרה 100%

תיאור התפקיד:

  1. טיפול בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי , המשפחתי והחברתי ע"י מתן יעוץ טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות והשירותים הרלוונטיים , פועל ע"פ מדיניות משרד הרווחה והלישכה לשירותים חברתיים
  2. פיתוח קשרים עם מוסדות בקהילה למען קידום שירותים המחלקה ויטפול באוכלוסיות היעד של במוסדות האלה.
  3. טיפול באמצעות הפעלת תכוניות אישית , משפחיות , קבוצתיות וקהילתיות .
  4. קיום קשר שותף עם הרשות המקומית , משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  5. בעל יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה , והצגתם לפני הממונים עליו.
  6. מפעיל , מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים.
  7. ניהול רישום ומעקב אחר תוכניות טיפוליות ודיווח לממונים עליו בכתב ובעל פה כנדרש.
  8. השתתפויות בוועדות ודיונים ע"פ ההנחיות הממונים עליו.
  9. הפעלת חוקים ותקנות רלוונטיים לצורכי הטיפול.

 

תנאי סף:

 

  1. השכלה ודרישות מקצועיות:

השכלה אקדמאית  – תואר ראשון בעבודה סוציאלית יש לצרף תעודה

רישום בפנקס העו"ס – יש לצרף אישור.

 

מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד :

 בעל חשיבה יזמית ויצירתית

 כושר לקיים משא ומתן עם מוסדיות ממשלתיים ורשויות ציבוריות וכו

 יכולת עבודה בצוות

 מסירות אמינות וללויאליות לממונים

 כפיפות: למנהלת האגף.

 

הנוסח  נכתב בלשון זכר אולם מיועד הן לגברים והן לנשים.

המעוננים יגישו את הצעותיהם בכתב ,

 

  מועדות ניתן להגיש במחלקת כ"א עד לתאריך23-6-2020 בשעה 12:00

 

 

מסמכי הגשה לחץ כאן