דלג לתוכן

מכרז שיפוץ והנגשת משרדי המועצה

המועצה המקומית חצור הגלילית (להלן – המועצה), מזמינה בזה הצעות להתקשרות קבלנית לביצוע שיפוץ משרדי המועצה והכל על פי תנאי מכרז זה.

המכרז מיועד לבחירת קבלן זוכה, אשר יבצע את העבודות, כמפורט במכרז.

 

למסמכי המכרז המלאים: