דלג לתוכן

מכרז תקשורת

מכרז פומבי מס'  19/20:

העסקת אחראי תקשורת וקשרי ציבור במועצה המקומית חצור הגלילית

 

הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית חצור הגלילית (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מועמדים מתאימים להציע את מועמדותם למשרה (נותן שירותים חיצוני) של אחראי תקשורת וקשרי ציבור במועצה המקומית חצור הגלילית (להלן גם: "אחראי התקשורת").

 

למסמכי המכרז המלאים לחצו כאן