מכרז 26/19 הכנת ספר נכסים

 

המועצה המקומית חצור הגלילית מזמינה בזה הצעות מחירים לאיתור ורישום נכסי המועצה המקומית באמצעות סקר נכסים ואספקת שירותים משלימים, כמפורט בחוזה המצורף למכרז ובמסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת מכרזים 16.12.19 בשעה 12.00

בדבר פרטים: הרצל רנג'בר מנהל רכש ומכרזים פלאפון: 0505737734

כתובת מייל: herzel125@gmail.com

שמעון סויסה

ראש המועצה

 

נספח מצורף לחץ כאן

מכרז סופי – ספר נכסים לחץ כאן