דלג לתוכן

מכרז 27/19 תכנון להקמת מעון יום

המועצה המקומית חצור הגלילית מזמינה בזה הצעות מחירים למתן שירותי תכנון להקמת מעון יום תלת כיתתי ברח' הבוסתן,  כמפורט בחוזה המצורף למכרז ובמסמכי המכרז ובהתאם להוראות משרד החינוך.

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת מכרזים 16.12.19 בשעה 12.00

בדבר פרטים: הרצל רנג'בר מנהל רכש ומכרזים פלאפון: 0505737734

כתובת מייל: herzel125@gmail.com

שמעון סויסה

ראש המועצה

מסמך מצורף – לחץ כאן