דלג לתוכן

מכרז 3/20 – יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי

מכרז 3/20 – יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי

המועצה המקומית חצור הגלילית (להלן המועצה) פונה למציעים העונים על דרישות מכרז זה להציע הצעות למתן שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי למועצה על פי תנאי מכרז זה.

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת מכרזים 6.2.20 בשעה 12.00

בדבר פרטים: הרצל רנג'בר מנהל רכש ומכרזים פלאפון: 0505737734

כתובת מייל: herzel125@gmail.com

 

למסמכי המכרז

נספח ד' למכרז

 

שמעון סויסה

ראש המועצה