מליאת המועצה אישרה תקציב שיסתכם כ-רבע מיליארד ₪

החלטת הממשלה לקדם את חצור הגלילית למעמד עיר,  הובילה לגיוס תקציבים נוספים אשר יאפשרו ביצוע פרויקטים בשנת העבודה הקרובה בהיקף של למעלה מ150 מיליון ₪ ויכלול בניית מתחמי תעסוקה ומסחר, מבני ציבור תשתיות וסלילת כבישים.

הסעיף המוביל בתקציב 2018 הינו החינוך, בסכום של כ-24.5 מלש"ח. כל הסעיפים ובכללם חזות העיר ופרויקט אוהבים את הבית מתוקצב בכ- 2 מיליון ₪. אירועי תרבות במהלך השנה ואירועי הקיץ זוכים לתקציב של  כ- 1.2 מיליון ₪.

התקציב עבר במליאה ברוב קולו וזיכה את הנהלת המועצה בתשבוחות  על סגירת תקציב 2017 באיזון ועל גיבושו המהיר של התקציב לשנת 2018.

טרם אישורו של תקציב  2018 שאושר רוב קולות התנהל דיון מעמיק בסוגיות שהועלו ע"י חברי המליאה.

הודות לשיפור במצבה הכלכלי של המועצה מתאפשר גידול בתקציב והקצאת משאבים גדולים יותר לתחומי החיים השונים כיאה לקהילה הצומחת בלב הגליל.