מעל 80% זכאות לבגרות

במהלך הסיור בכל אחד מבית הספר, נפגש הצוות עם מנהלי בתי הספר, מורים ותלמידים. הצוות נחשף לפעילויות השונות, בבתי הספר ולתוכנית הייחודית בכל אחד מהם. בשיחה עם המנהלים והמורים קיבלו בעלי התפקידים סקירת מצב בית הספר בנושאים פדגוגיים ובנושאי תחזוקה ונראות בתי הספר. בקרית החינוך אמית, עבר הצוות שיעור במדעים שהועבר ע"י התלמידה ליאור כהן, במעבדה החדשנית. 

הדגש בסיורים היה על הישגי בתי הספר במיצ"ב לבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים והישגי בגרויות בתיכונים. המועצה שמה דגש על ההישגים הלימודים והרחיב השנה בהשקעות הפדגוגיות והמנהלים נתבקשו לפעול על מנת להשיג שיפור בתוצאות המיצ"ב. בנוסף, נחשף הצוות לתוצאות הבגרויות של שנה"ל תשע"ז המראים הישגים נאים ומשמעותיים וצפי לתוצאות הבגרויות בסוף שנה"ל תשע"ח המראים עליה ניכרת בתוצאות – מעל 80% זכאות.

מנהלי בתי הספר הודו לרשות המקומית על ההשקעות בבתי הספר הן בתחום הפדגוגי באמצעות שעות תגבור ושילוב התכנית ההוליסטית למען קידום הפרט וכן השקעות פיזיות בחצרות בתי הספר כולל חידוש המחשוב והריהוט בבתי הספר.