מערכת החינוך בחצור הגלילית

ראש המועצה הציג בפניו את מערכת החינוך בחצור הגלילית שנמצאת במגמת עלייה. כיום פועלת מועצת חינוך רשותית – מח"ר בה שותפים מנהלי בתי הספר, נציגי פיקוח ממשרד החינוך, נציגים מאורט, אמית, מועצת תלמידים, וגופים חיצוניים המשתפים פעולה עם מערכת החינוך בחצור. עיקר העבודה להוביל את תכנית 'אופק' אשר תכליתה מעקב אישי אחר כל תלמיד ומתן מענה לצרכיו. התכנית עובדת הן בבוקר והן אחה"צ בתגבורים והעשרה.

 

במהלך ביקורו, התקיים שיח עם המנהלים ועובדי הוראה וכך שמע המנכ"ל ממקור ראשון על הלמידה והתהליכים המתקיימים בנושאי הלימוד השונים  וכן על הצרכים של מערכת החינוך הגדלה בהתמדה עם צמיחתה של חצור-בחצורלומדים 3500 תלמידים כאשר מעל 700 תלמידים מגיעים מיישובי הסביבה.

אבוהב הביע הערכה לצוות החינוכי בחצור לאור ההישגים הלימודיים המשמעותיים- כ75% בגרות בקריות חינוך אמית ואורט, מעל 95% גיוס לצה"ל ובתי ספר יסודיים משגשגים ומתפתחים. בנוסף ציין כי בכוונתו להמשיך ולקדם את השקעת משרד החינוך בילדי חצור הגלילית , למען המשך צמיחתה ופיתוחה של מערכת החינוך היישובית ותלמידיה.