מצלמות אבטחה באזור התעשייה

למפגש הגיעו למעלה מ-30 בעלי עסקים ששמעו סקירה בנושא פיתוח אזור התעשייה, הפעילויות לקידום בניית שוק האיכרים וכן התוכניות ל320 דונם (השטח שמתחת לפרי גליל).

מטרת המפגש הייתה לשמוע וללמוד, על צרכים מיוחדים של בעלי העסקים. המועצה התחייבה למאמץ משותף עם התעשיינים וסיוע בהתקנת מצלמות, למען חיזוק תחושת הביטחון באזור התעשייה. בנוסף, המועצה תקדם עבודות התקנה של מערכת להגברת לחצי מים במטרה לסייע לתעשיינים בקבלת אישורי כיבוי אש.