משולחן המליאה

המועצה המקומית פועלת מדי יום לשיפור איכות החיים ביישוב. במליאת המועצה שהתקיימה השבוע אושרו דירקטורים, ברירות קנס לחוק עזר לאיכות הסביבה, תקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה וכן הדוחות הרבעוניים לשנת 2018.

במליאת המועצה שהתקיימה השבוע, אושרו הדירקטורים בצח"ר, פלג הגליל, החברה הכלכלית ואשכול גליל מזרחי.  הדירקטורים הינם נציגי המועצה המקומית ונציגי ציבור.

כחלק ממדיניות המועצה לשמור על איכות הסביבה בחצור ועל מתקני היישוב כתקנם, המועצה החלה בהליך להסדרת חוק עזר לשמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון.  לפני כשנה, אושר חוק העזר הגדול והחשוב ביותר לרווחת התושבים. במליאת המועצה אושרו ברירות הקנס אשר נועדו להשלמת חוק זה. העבירות הבולטות: פינוי פסולת בניין, פינוי פסולת גזם, איסור השארת חפצים ישנים ברחובות, איסור פגיעה ברכוש ציבורי כולל גינון, איסור השלכת פסולת ברחוב ועוד. לאחר אישור המליאה, טיפול וקידום החוק הועבר למשרדי הממשלה ולאחר אישורו הסופי תתבצע הסברה בנושא לידיעת ורווחת התושבים.

השבוע אישרה המליאה את התקנון למניעת הטרדה מינית אשר מטרתו להבהיר את עיקרי הוראת החחוק והתקנות כפי שיחולו במסגרת יחסי העבודה במועצה.

מליאת המועצה אישרה את הדוחות הכספיים הרבעוניים של שנת 2018 וכן את הדוחות הכספיים לשנת 2017 אשר משקפים את סיום השנה במצב מאוזן.