שומרים על הבטיחות

חזון זה מתממש בחודשים האחרונים בעשייה רחבת היקף בתחום התנועה, אותו ניתן לחוש ברחבי הישוב בתוספת חניות וסלילת קטעי כביש.

בשבועות האחרונים המועצה באמצעות האגף הטכני דאגה לתיקון בורות רבים בכבישי חצור הגלילית, אשר נפערו בשל מגז האוויר וכלי הרכב הרבים, במטרה להקל על תנועת התושבים ברחבי היישוב. במסגרת זו תוקנו כ-300 בורות ברחבי היישוב.

תיקון הבורות נעשה כשלב הביניים. המועצה והחברה הכלכלית ימשיכו בחודשים הקרובים בריבוד וקרצוף הכבישים הראשיים, כפי שנעשה ברחוב יצחק שמיר ובהגדלת כמות מקומות החנייה, כפי שנעשה בשנה האחרונה.