דלג לתוכן

"נושמים לרווחה במרכז עוצמה מורחב" בחצור הגלילית

 

לאחר מאמצים מרובים של ראש המועצה מר שמעון סויסה ומנהלת הלשכה לשירותים חברתיים חדוה קרסנטי, חצור הגלילית זוכה להפעיל פרויקט המביא בשורה למטופלי הלשכה לשירותים חברתיים, הנמצאים במערכת הרווחה שנים ורוצים שינוי בחייהם.

העוני והטיפול בו ובמצוקות הנלוות אליו מורכבים ורב ממדיים. התכנית מורכבת משתי תת-תכניות, שיחד יוצרות את התכנית הכוללת:

נושמים לרווחה תכלול משפחות המבקשות הכוונה לשינוי בחייהן. המשפחות המשתתפות בתכנית יזכו להתערבות מערכתית ייחודית להן- 'חליפה לפי מידה'  ויהיו שותפות פעילות בגיבוש התוכנית וביצירת השינוי בחייהן.

מרכז עוצמה מורחב יתמקד במתן מענה להיבטים שונים בחייהם של משפחות ואנשים החיים בעוני ובהדרה. המענים יכללו סדנאות ועבודה קבוצתית ופרטנית בנושאים רלוונטיים.

"המועצה המקומית, תמשיך לקדם תכניות אשר יתרמו לתושבינו, להתפתחותם ולעליה באיכות חייהם. אין ספק שתכנית זו הינה משמעותית לעתידם של תושבים רבים ותתרום רבות לקדמת היישוב". שמעון סויסה- ראש המועצה.

אוכלוסיית היעד של התכניות הן משפחות המתמודדות עם מצוקה כלכלית והדרה חברתית, עם ריבוי חסמים וקשיים בהתנהלות מול מוסדות ושירותים. משפחות אלו מוכרות במחלקה לשירותים חברתיים בהקשרי חיים שונים, כאשר ההתערבות בנושא החיים- העוני לא הייתה במוקד המענים שניתנו למשפחה.

התכנית פועלת בהובלת המשרד לשירותים חברתיים ובשיתוף ג'וינט ישראל, קרן רש"י והשלטון המקומי.

מנהלת המחלקה לשירותי חברתיים: " התוכנית מושקעת כספית ומחשבתית ומסייעת ביציאה מקו העוני לחיים עצמאים ע"י נתינת חכות ומיצוי זכויות. הלשכה לשירותים חברתיים קוראת ללקוחות ולתושבים הרואים את עצמם  מתאימים לתוכנית לפנות למחלקה ולהגיש מועמדות לועדת הבחינה."