"ניצנים" נראו נראו בארץ… עת חצור הגיעה!

תכנית ניצנים

בשנים הקודמות נקראה תוכנית הצהרונים-ציל"ה ומשנה"ל תשע"ח תקרא התכנית "ניצנים" ותפעל באותה מתכונת כמו בעבר. מטרת התכנית להאריך את יום הלימודים עד לשעה 16.00 בכל ימי השבוע. מאחר והרשות המקומית עלתה בדרוג הסוציואקונומי מ 3 ל 4 תעריפי השתתפות ההורים בהפעלת הצהרונים שונו. ראש המועצה שמעון סויסה עשה מאמצים להוריד את תעריפי ההשתתפות להורים. כיום נדרשים ההורים בגני הילדים לשלם 250 ₪ לחודש על אף החלטת משרד החינוך 350 ₪. לאחר התערבות המועצה ובסבסודה זכו ההורים להנחה בסך 100 ₪ לחודש לכל ילד. התשלום הינו בגין הארכת יום הלימודים לכל ימות השבוע עד לשעה 16.00 כולל הזנה. בכיתות א-ב נדרשים ההורים לשלם 760 ₪ כולל הזנה לכל ימות השבוע עד לשעה 16.00. מומלץ להירשם בהקדם בבתי הספר ובאגף החינוך על מנת שהמועצה תוכל להפעיל את התכנית ולתת מענה מוקדם ככל האפשר. ההרשמה למפעל ההזנה לכיתות ג-ו תעשה בבתי הספר ובאגף החינוך במועצה.