נפרדים מהגזבר

מועצת חצור הגלילית נפרדת מהגזבר

לאחר שנים של עבודה ראויה לשבח אשר כוללת מחיקת גירעונות, חותמת רשות יציבה וקבלת פרס ניהול תקין, בעוד מספר חודשים תיפרד המועצה המקומית חצור הגלילית מהגזבר שלה, יוסי מצא.

בימים אלו עוסקת המועצה באיתור מועמד מתאים לתפקיד חשוב זה