דלג לתוכן

סיוע בקבלת טאבלט לתלמידים

קול קורא לתושב

 

סיוע בקבלת טאבלט לתלמידי מוסדות החינוך המוכרים רשמיים ע"י משרד החינוך

 

 

 

בהמשך להתפרצות נגיף הקורונה והצורך המתמשך בלמידה מרחוק ,מועצה מקומית חצור הגלילית בשיתוף עמותת רוח טובה יסייעו לתושבים בקבלת טאבלט למשפחות שאין ביכולתם לרכוש אמצעי מחשוב ללמידה מרחוק עבור תלמידים בכיתות א-יב (כולל) במוסדות חינוך מוכרים רשמיים של משרד החינוך.

 

רק תלמידים הלומדים במערכת החינוך של המועצה בכיתות א-יב (כולל) המוכרים למערכת הרווחה של המועצה זכאים להשתתף בקול קורא.

שימו לב:

 

*תלמידי כיתות ד –יקבלו מחשב באמצעות פרוייקט מחשב לכל כיתה לכן אין להגיש בקשות לשכבת גיל זו.

*תלמיד אשר קיבל מחשב דרך פרוייקט מחשב לכל ילד או דרך הרשות המקומית  אינו יכול להגיש בקשה נוספת.

*ההקצאה הינה של 100 טאבלטים ובמידה והפניות יהיו מרובות יעשה תעדוף לפי מצב סוציואקונומי ומס נפות במשפחה.

*החלוקה לתושבי חצור אשר לומדים במוסדות מוכרים רשמיים של משרד החינוך.

*יש לעמוד במבחן הכנסה של עד 2500 ₪ לנפש

*על המשפחה להיות מוכרת בלשכה לשירותים חברתיים

 

את הפניות יש להעביר למוקד העירוני –במעטפה המכילה מכתב פניה הכולל :

שם ההורים, טלפון, שם התלמיד, מוסד החינוך, כיתה והצהרה כי לא קיבלתם מחשב מטעם הרשות בעבר.

2 תלושי שכר של החודשים האחרונים בצרוף מס נפשות בבית.

רצוי להגיע עם המלצה של הלשכה לשירותים חברתיים וכן אסמכתאות על מצב רפואי,כלכלי או כל אסמכתא אשר מעידה על צורך.

פניות יתקבלו עד תאריך:1/12/2020 בשעה 12:00 בצהרים –פניה שתתקבל באיחור-לא תידון.

 

לקבלת מידע נוסף מוזמנים לפנות  למוקד העירוני בטלפון:04-6916999

 

 

 

בברכה:

 

שמעון סויסה                          שגב עייש

 

ראש המועצה                           מנכל המועצה