עבודות הביוב ברחוב הרב עזיזי

 

בשבועות האחרונים מתבצעת עי פלג הגליל, מטרת העבודות  לחבר  ביוב למת״ש באזור התעשייה, הקמת המת״ש לפני מס שנים הייתה הכרחית , שכן וועדות הבנייה התנו את המשך בניית שכונות המגורים ומבני התעשייה בהקמת מאגר.

פרויקט הביוב יעשה גם ברחוב שלמה בן יוסף, עם סיום העבודות, גייסנו תקציב לקרצוף וחידוש הכבישים, בכך יחד עם התקדמות פרויקט שער לחצור, תושלם עבודת השדרוג והסלילה של כל הכבישים הראשיים בחצור .