עבודות פיתוח מיני פיץ

למסמכי המכרז לחץ כאן

כתב כמויות מכרז לחץ כאן