עוסקים במהות ובאיכות החינוך ביישוב

 השיח עם ההורים נועד לייצור שיתוף הורים ומעורבות הורית  בתכניות החינוכיות ביישוב, כך יוכלו להביע את ראיית עולמם, צורכיהם ועשייתם כחלק מועד ההורים הבית ספרי והגן.

במהלך המפגשים הציג מנהל אגף החינוך, יוסי עמר את מערכת החינוך וכן נתוני המערכת היישובית, לאחר מכן התקיים דיון עם ההורים על מערכת החינוך. במהלך הדיון הודו ההורים לראש המועצה ולאגף החינוך על ההשקעות הרבות שבוצעו בבתי הספר וגני הילדים-הן ההשקעות הפיזיות והן הפדגוגיות. כמו כן העלו ההורים, נושאים לטיפול המועצה ואגף החינוך.  המפגשים עסקו בנושאי היום יום בצורה סדורה ואף נגעו בנושאים חשובים במערכת החינוך וניתן דגש על הקשר השוטף בין אגף החינוך לוועדי ההורים מתוך שיתוף פעולה למען ילדי חצור הגלילית.

המועצה המקומית חצור הגלילית וצוות החינוך, רואה בחינוך כערך יסוד לפיתוח הקהילה והתושבים ולכן משקיעה משאבים רבים, הן פיזיים והן אנושיים בקידום ופיתוח מערכת החינוך ביישוב