עם הצלחות לא מתווכחים כשמשרד החינוך מחלק שבחים!

"הצלחה זו הינה פרי עבודה טובה והשקעה רבה, ברמה המערכתית, שלך כמובילה ומנהיגה את בית הספר ושל צוות המורים". מתוך המכתב.

דורית הגיבה למכתב בהתרגשות "קיבלנו מכתב שבהחלט מחמם את הלב, על אף שהנתונים מצויים בידינו כבר שנה.מדובר בנתוני הבגרויות שלנו לשנת תשע"ו. צוות יקר, מורים, מורות, בעלי תפקידים, מזכירות, מזכירת בגרויות ועובדי מנהל והרשות המקומית שעוטפת אותנו – הישג זה שייך לכל אחד מכם ברמה האישית ולכולנו יחד. תלמידינו מגיעים להישגים יפים בבגרויות בזכות מאמצי עבודת ההוראה והעבודה החינוכית של כולנו, מרגע שהם נכנסים בשערי קרית החינוך בכתה א' ועד שהם מסיימים י"ב כתות."

מערכת החינוך בחצור הגלילית מציגה הצלחות גבוהות מהממוצע האזורי, עם שיעור זכאים לבגרות בבתי הספר אורט ואמית העומד על כ- 82%. הצלחה זו, כפי ציינה מנהלת ביה"ס, הינה פרי שיתוף הפעולה בן הרשות המקומית, רשתות החינוך אורט ואמית והפעלת תכניות העשרה תומכות ומסייעות לחיזוק התלמידים במקצועות המדעים, אנגלית ומתמטיקה 4-5  יחידות לימוד. חצור ממשיכה להיות קהילה צומחת ומובילה בלב בגליל