עסק כחוק

70% מבעלי העסקים בחצור הגלילית מחזיקים ברישיון עסק כחוק

מדינת ישראל מעודדת מטבע הדברים פיתוח וקיום עסקים למען כלכלת תושביה ורווחתם. במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב. לשם כך, נחקק חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 שהינו אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה ונמצא בסמכותו של משרד הפנים.

החוק נועד להבטיח 7 מטרות: אבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, אבטחת בריאות הציבור, אבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות.

בשנת 2017 הצביע דו"ח מבקר המדינה על 43% מהעסקים בחצור הגלילית כחסרי רישוי עסק. בשנת 2018, לאחר עבודה מאומצת של המועצה המקומית, בהובלת גרשון האריס והתובעת העירונית בשיתוף עם בעלי העסקים בחצור הגלילית, המספר ירד ל23%.

כיום, 77% מבעלי העסקים בחצור הגלילית מחזיקים ברישיון עסק לאחר שעברו את כל התהליך הנדרש. המגמה בעליה וגם בקרב העסקים מחוסרי הרישיון מתבצע תהליך להסדרתו.

שיתוף הפעולה בין בעלי העסקים למועצה המקומית מניב תוצאות. המועצה המקומית קוראת לבעלי העסקים אשר אינם מחזיקים ברישיון עסק לפעול להסדרתו! הסדרת רישיון העסק יבטיח פעילות תקינה של העסקים בחצור הגלילית וכן שמירה על ביטחון ובריאות תושביה.