פועלים מהל"ב

ארגון חסדי ל"ב הוקם לפני למעלה מ-14 שנה במטרה לחזק את החוסן הקהילתי של משפחות בגליל, ע"י מתן הכוונה כלכלית, תעסוקתית ומשפחתית. אחת מתוכניות הארגון היא תכנית "משפחה בפלוס" אשר מעניקה  שעות ייעוץ ואימון, בהבנה כי המצב הכלכלי הינו רק חלק מהתמונה המשפחתית הרחבה, הכוללת לא פעם קושי בתקשורת זוגית וקושי במיצוי תעסוקתי. הליווי הינו אישי/זוגי, ע"י אנשי מקצוע. הליווי כולל יועצים כלכליים, זוגיים ותעסוקתיים. משך הליווי  כשנה. התוכנית מופעלת בסיוע ה"קרן לידידות טורונטו". לארגון תוכנית נוספת הנקראת "שקל" הנלמדת בימים אלו בבתי ספר בחצור ומטרתה חינוך פיננסי מגיל צעיר, הגברת המודעות לנושא והעשרת ידע לתלמידי כיתות ו'.

זלמי ביסטריצקי מנכ"ל הארגון אמר "דרכי פעולות הארגון היא דרך ראיית החזקות של המשפחה וניתובן למיצוי מקסימאלי בהיבטים כלכליים, תעסוקתיים וזוגיים, עד להבאת המשפחה ליציבות וחוסן כלכלי-משפחתי."

באירוע המכובד והמרשים נכחו מנכ"ל הארגון, היועצים המלווים של התוכנית וצוות המשרד, נציגי משרד הרווחה בחצור, ראש המועצה, נציגי "קרן פרידברג", נציגי "קרן ידידות טורונטו", מנהל בית חב"ד בעיר הרב ניסן מור יוסף חצור וידידי הארגון.

החוסן הכלכלי קהילתי, מקבל דגש חזק בפעולות הרשות בחצור הגלילית ומהווה נדבך נוסף להצלחתה של הקהילה הצומחת בלב הגליל