דלג לתוכן

פיתוח כלכלי

החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ הוקמה בשנת 2015 והחלה לעבוד בפועל במחצית שנת 2016 כזרוע ביצוע של הרשות המקומית.

החברה הוקמה בעקבות החלטת הממשלה שעיקרה הינו פיתוח והעצמה של המועצה המקומית חצור הגלילית.

החברה הכלכלית הינה חברה בע"מ ללא כוונת רווח (מלכ"ר) רווחיה הכספיים של החברה מופנים לפרויקטים נוספים ולהשקעה ביישוב ובקהילה.

התנהלות החברה פועלת תחת הנהלת דירקטוריון המורכב מחברי מועצת הרשות, עובדי מועצה ותושבי חצור כנציגי הציבור.

"החברה הכלכלית תהווה מנוף לפיתוח ומיצוב הישוב כמוקד אזורי, לחיזוק חוסנה הכלכלי של הרשות המקומית ולרווחת הקהילה.

החברה הכלכלית תוביל ותבצע פרויקטים בתחומי החברה, התרבות והפנאי, התיירות, הפיתוח והמסחר תוך מקצועיות, חדשנות ויצירתיות".

לאתר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ