פרוייקט על אגף הטכני

התייעלות אנרגטית:
במסגרת המכרז שיצא בעוד מס' חודשים, הרשות תשקיע כ-6,000,000 ₪.
הפרוייקט יכלול את העבודות המפורטות כדלקמן:
1. החלפת כל גופי תאורה במאור הרחובות ללדים– 1,800 יחידות.
2. החלפה והתקנת מזגנים חדשים חסכוניים במוסדות חינוך וציבור – 230 יח'.
3. החלפת – 25 עמודי תאורה גבוהים – המהוים סכנה בטיחותית עקב קורוזיה.
4. החלפת 100 עמודי תאורה נמוכה – המהווים סכנה בטיחותית עקב קורוזיה.
5. שדרוג "מרכזיות מאור" – 31 יח'.
6. התקנת מצלמות בצמתים ובנקודות שליטה, הפרוייקט יחסוך לרשות כסף רב.
7. בחסכון וכתוצאה מההתייעלות הרשות תשקיע בפרויקטים נוספים בתחום התשתיות במוסדות חינוך וציבור .


שידרוג שצפ"ים וחצרות גנ"י:
שידרוג שצ"פים ומתחמים במוסדות חינוך, שופצו כ- 51 מתחמים בעלות כוללת של
כ- 5,670,366 ₪.
הפרוייקט תוקצב ע"י מפעל הפיס.
העבודה בוצעה ע"י "החברה למשק וכלכלה"
הפרוייקט יסויים לקראת 1/6/18 .

במסגרת השידרוג בוצעו ויבוצעו העבודות המפורטות כדלקמן:
• עבודות פיתוח
• התקנת דשא סינטטי
• התקנת מתקני משחקים
• ביצוע גינון נופי.
• ביצוע עבודות בטיחות ונגישות.
• התקנת ריהוט רחוב – ספסלים,אשפתונים,ושולחנות פיקניק.
• הבאת כל המתחמים לתקן ואישורם על ידי מכון התקנים.
• כיום כל המתחמים בטיחותיים ומזמינים.


הצללות:
עם סיום שידרוג כל השצ"פים וחצרות גנ"י, בתי ספר והמועדוניות, כרגע הרשות נערכת לקדם הצללות בכל המתחמים במסגרת – "היתרי הבנייה".
• עלות הפרוייקט: כ- 2,036,541 ₪.
• הגוף המתקצב: מפעל הפיס.
כרגע אושר לביצוע במסגרת שלב א' המפורט כדלקמן:
א. הצללות ב – 13 גנ"י.
ב. הצללות ב – 2 בתי ספר.
ג. הצללות ב – 6 שצ"פים.
שלב זה יסויים למאוחר עד לתאריך 1/8/2018.
בשלב ב': ישודרגו כ- 15 מתחמים ושצ"פים, צפי לאישור היתרי בנייה לקראת 10/18
וסיום העבודה לקראת סוף השנה הנוכחית.
שלב ג': שאר ההצללות בקיץ הבא – תהליך ארוך ומתיש.
7. פרוייקט חיזוק מבנים – מפני רעידות אדמה – רח' שלמה בן יוסף:
עלות הפרוייקט כ- 23,000,000 ₪.
מתוקצב ע"י : משרד השיכון.
פיקוח ע"י : חברת עמידר.
שלב א': החל לפני כחודשיים ומחצה, צפי לסיום הפרוייקט בעוד כ- 10 חודשים קריא 3/2019, השידרוג יכלול טיפול בכחמישה בניינים כ- 96 דירות.
במסגרת השידרוג – הבניין יעבור חיזוק מפני רעידות אדמה, יעבור שיפור חזותי כולל עבודות פיתוח וטיפול בחצרות, תשתיות, מים וביוב.

שלב ב': צפי – תחילת עבודה 10/2018, סיום 10/2019.
גם כאן ישודרגו כ- 97 דירות.
ובעצם כל שכונת רח' שלמה בן יוסף תעבור מתיחת פנים לרווחת התושבים שיביא לשינוי חזותי מדהים, משמעותי ומזמין באחד הצירים הראשיים והמרכזיים של יישוב.
סה"כ 193 דירות שיקבלו מתיחת פנים.
8. אחזקה שוטפת – מתקני משחקים – שצ"פים ומוסדות חינוך:
בימים אלה הרשות מקדמת מכרז לאחזקה שוטפת של כל מתקני המשחקים ביישוב כדי לשמור על תקינותם.
מדובר על – 51 מתחמים – מוסודות ציבור וחינוך.
עלות הכוללת של הפרוייקט ל-3 שנים הינה כ-600,000 ₪ .
האחזקה תבוצע ע"י חברת גנית פארק ובכך בעצם נשמור על שלומם ובטיחותם של ילדינו היקרים וכל המשתמשים במתקנים.
סה"כ עלות הפרוייקט בש"ח כולל מע"מ: 37,306,907 ₪