שוב שבחים ממשרד החינוך לחצור הגלילית

"מעיון בחוברת, התרשמתי מהעשייה החינוכית הרחבה והמאתגרת, בקרב תלמידים ובני נוער מכל שכבות הגיל, בצדשדרוגם ופיתוחם של מבני חינוך, הכוללים בתי ספר וגני ילדים. אני שמח על השותפות והליווי לדרך וליעד של אנשימשרדנו ובראשם מנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון, ואני בטוח כי בעשייה משותפת ותומכת, תצליחו באתגרים שעודנכונו לכם.

איחוליי להמשך הצלחה בעשייתך המסורה ובהובלתך את היישוב. ראו ברכה בעמלכם."

הביקור התקיים מעט לאחר כניסתו לתפקיד של מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב ואפשר לו לשמוע וללמוד על ההלימה בין תכנית החומש החינוכית האסטרטגית של משרד החינוך לתכנית החינוך של המועצה. במהלך ביקורו,אבוהב הביע הערכה לצוות החינוכי בחצור לאור ההישגים הלימודיים המשמעותיים- כ80% בגרות בקריות חינוך אמית ואורט, מעל 95% גיוס לצה"ל ובתי ספר יסודיים משגשגים ומתפתחים.