דלג לתוכן

שיפוץ אצטדיון

שדרוג טריבונות מגרש הכדורגל.

פילוס המגרש ושתילת דשא.

מגרש כדורגל