תקציב לשנה החדשה כ- 80 מלש"ח

 חברי ההנהלה בירכו על הבשורה היוצאת מהצגת התכנית ל2018: החינוך ימשיך להוביל בהשקעות המועצה בתקציב המגיע לכ- 24.5 מלש"ח , חזות העיר ופרויקט אוהבים את הבית ממשיך ומקבל תעדוף וגיבוי משמעותי בתקציב של כ 2 מיליון ₪, כך שהתושב ירגיש את הביצועים בסביבה הציבורית. בנוסף, התחום הקהילתי יזכה לתנופה משמעותית, תוך שימת דגש על הרצון להנחיל שינוי תרבותי בקרב הקהילה ושמירה על איכות הסביבה. אירועי תרבות במהלך השנה ואירועי הקיץ זוכים לתוספת של 800 אלף ₪ ותקצובם עומד על כ- 1.2 מיליון ₪.

 

חברי ההנהלה ציינו כי תכניות אלו יוכלו להתממש בתנאי שמגמת ההתייעלות הכלכלית והביצועים ימשיכו להתקיים במתכונת המתוכננת. לאחר עיון מעמיק ודיון בסוגיות שהועלו ע"י חברי ההנהלה, אושר תקציב המועצה לשנת 2018 פה אחד.

עוד סעיף משמעותי שהוצג בסקירה והן בתכנית לשנת 2018 הינו ההנחות בארנונה. סך תקציב ההנחות עומד על 5.5 מליון ₪ ב2017 וימשיך כך גם ב2018. הובהר כי "המועצה תמשיך במדיניות נוקשה בגבייה ומצד שני תתנהל בהתחשבות וחמלה לזכאים על פי אמות המידה בחוק".

השיפור במצבה הכלכלי של המועצה והגידול בתקציב מאפשר מדי שנה להגדיל את התקציבים לטובת טיפול בחינוך, חזות העיר והתרבות כיאה לקהילה הצומחת בלב הגליל.