שער לחצור הגלילית

שער לחצור הגלילית

בהמשך לשיפור חזות היישוב ולאחר ריבוד מחודש של כבישים מרכזיים בחצור הגלילית, יצא לדרך חלק א' בפרויקט 'שער לחצור' הכולל את הציר הראשי 'מעלה חוני המעגל', חזון האיש)כיכר הטנק( עד צומת המועצה.

לאחר תחילת העבודות ופתיחת הכביש התגלו 3 ליקויים משמעותיים:

צנרת הביוב  נמצאה במצב לא תקין, פלג הגליל דאג להחלפתה.

צנרת המים נמצאה רקובה ובמצב ירוד. פלג הגליל יחל בימים הקרובים בעבודות להחלפתה.

מערכת הניקוז אשר נועדה לקלוט כמות מים עצומה אשר מגיעה מיער ברייה והכביש הראשי. נמצא כי צינור הניקוז שנבנה לפני עשרות שנים סתום ולא תקין. על כן, המועצה המקומית נערכת להחלפת קו הניקוז בציר זה.

על אף הליקויים הנוספים, הפרויקט צפוי להמשך כמתוכנן. המועצה המקומית תעשה כל שניתן על מנת לסיים את שלב א' לפני הקיץ. במסגרת שלב זה תבוצע הסדרת נתיבי התנועה, הרחבת המדרכות, הקמת טיילת ושביל אופניים וכן הקמת כיכר תנועה בצומת המועצה.

לאחר סיום שלב א', ימשיכו העבודות בשלבים עד צומת הכניסה הראשית של חצור ושדרוגה.

פיתוח והסדרת הציר הראשי בחצור הגלילית יפתור את העומסים הקיימים והצפויים בעתיד וכן תקדם את פני הבאים ליישוב כיאה לקהילה הצומחת בלב הגליל.

 

שער לחצור