דלג לתוכן

תו חניה

תו חניה

זכות קדימה לתושבי חצור הגלילית

מצוקת החנייה הינה בעייה איתה נאלצים להתמודד תושבים ובעלי עסקים בחצור הגלילית בשנים האחרונות, על מנת להקל על מצוקת החנייה ביישוב, ולאפשר זרימה תנועתית ותחלופת רכבים במרכז העיר לטובת המרקם העסקי הפעילות הערה בלב העיר, החליטה המועצה  לנקוט בשורה של צעדים שנועדו להסדיר את הנושא:

 1. הסדרי חנייה חדשים באיזור מרכז העיר וקניון, אשר נועדו לחזק את העסקים ולהגביר נגישותם לציבור הלקוחות
 2.  עדיפות לתושבי חצור הגלילית, כלל תושבי חצור הגלילית, בעלי מדבקת תושב, זכאים להנחה של 50 אחוזים בתעריף החנייה

תכנית החנייה מוסדרת והאכיפה תכנס לתוקף ב-1 ביולי, ומתייחסת לימים א’-ה’ בין השעות 8:00-18:00.

תעריף שעת חניה בחצור הגלילית הינו: 3.00 ₪

תוכנית החניה החדשה בנויה על פי העקרונות הבאים:

כלל תושבי חצור הגלילית, בעלי מדבקת תושב, יזכו להנחה של 50 אחוזים.

תושבי חוץ – חנייה בתעריף מלא.

הגדלה של מספר מקומות החניה

עדיפות לתושבי חצור הגלילית

עדיפות לבעלי תו נכה

חניה חינם לתושבים מתגוררים באזורי חניה מוסדרת וצמוד לאורך הכביש

תושבים המתגוררים באזורי חניה מוסדרת, יוכלו לקבל שני היתרי חניה לרכבים, אשר בעליהם רשומים באותה הכתובת

מה מקנה תו חניה האזורי לתושב?

תו החניה האזורי של חצור הגלילית  מאפשר לכם להחנות את רכבכם ב-50% הנחה בתחום חניה מוסדרת, בסימון כחול-לבן בעיר ועל פי הוראות התמרור במקום.

במקומות שבהם מוצב תמרור המתיר חניה לבעלי תו מתאים לאזור החניה, מותרת חנייה ללא תשלום אך ורק לתושבים מתגוררים באזור החניה לאורך הכביש והם בעלי התו המתאים בלבד.

בעל כלי רכב מסוג מונית, אשר ברצונו לקבל תו חניה ייחודי למוניות, עליו למסור למשרדי המועצה.

תו חניה אזורי ניתן לתושבי חצור הגלילית על פי סעיף 2 לחוק עזר לחצור הגלילית(העמדת רכב וחנייתו), התשע"ה – 2015.

כלל תושבי חצור הגלילית זכאים לרכוש תו תושב אזורי (המקנה את כלל הטבות החנייה ברחבי העיר) בעלות 25₪ .

תוקף תו החניה האזורי הוא עד 31 בדצמבר בשנה בה הוא ניתן.

עלות הנפקת תו החניה האזורי לשנת 2020 הינה 12.5 ₪

כל בקשה להנפקת תו חניה אזורי מחייבת תשלום, בכל מקרה לא יהיה החזר כספי אך אם  תו החניה לא הונפק מסיבות של אי עמידה בתנאי קבלת התו, לרבות בקשות כפולות להנפקה תו חניה.

 

ניתן להגיש בקשה לתו חניה אזורי לכלל תושבי חצור באמצעות דואר אלקטרוני או במשרדי המועצה. את התו ניתן לקבל במשרדי המועצה לאחר תשלום.

שימו לב:

 • תו החניה הינו ייחודי לרכב שמספרו מצוין על גבי התו ואינו ניתן לשימוש/להעברה לכלי רכב אחר.
 • את התו החניה יש צורך להדביק על שמשת הרכב,
 • בצד ימין בפינה העליונה (ליד מדבקת הטסט), באופן שיהיה גלוי לעין
 • לתשומות לבכם, במקרה שתו החניה יודבק לכלי רכב אחר מהרשום עליו, הדבר יוביל לרישום דו"ח חניה.
 1. 1.  זכאים לתווים חניית חינם באזור מגורים:
 • המתגוררים באזור החנייה המוסדרת (מסומן כחול לבן/לבן(
 • דיירי קבע (מגורים בלבד(
 • בעלים של רכב עד 4 טון (משקל כולל(
 • מי שאין ברשותו חניה בחצר ביתו (רשום בטאבו(

המסמכים הנדרשים לקבלת תווי דייר קבע/שכירות:

 • צילום תעודת זהות מעודכנת לכתובת המגורים כולל ספח.
 • צילום רישיון רכב תקף בבעלות המבקש, לרכב חברה יש להוסיף אישור ממקום העבודה.
 • לדיירים בעלי 2 רכבים אשר אחד מהם חונה בחניית הבניין יש להמציא את רישיון הרכב הנוסף.
 • צילום רישיון נהיגה תקף.
 • צילום נסח טאבו/חוזה קנייה
 • צילום אישור ארנונה (מגורים)
 • 2 הטפסים המופיעים באתר

לדיירים בדירות שכורות: בנוסף למסמכים הנ"ל נדרש להמציא חוזה שכירות כשחתימות הצדדים מאומתות ע"י עו"ד, ותצהיר של השוכר המאשר כי הדירה אינה מחולקת גם הוא חתום ע"י עו"ד.

 1. החלפה/חידוש תו חניה

כדי לחדש/להחליף תו חניה, צריך להגיש בקשה חדשה לקבלת תו חניה באמצעות  טופס מקוון (בהמשך) , פקס או דואר כמפורט מטה. חידוש יש לבצע באחד מהמקרים האלה:

 • תו זמני שפג תוקפו.
 • החלפת רכב – קניית רכב חדש או קבלת רכב אחר ממקום העבודה.
 • שינוי מקום המגורים בעיר.

נא לשים לב:

תושבים בעלי תו חנייה על הרכב, במידה והחליפו, מכרו או הפסיקו שימוש הקבוע ברכב או העתיקו מקום מגורים, חייבים להחזיר את התו לרשות. אם לא יוחזר תו הישן לרשות, תאבד זכותך לקבלת תו חדש.

 • פניה מקוונת – באמצעות טופס מקוון  באתר האינטרנט, ללא תור וללא המתנה. יפתח בהמשך
 • בפקס או דואר – עליכם להדפיס ולמלא את הטופס ולשלוח למשרדי המועצה בדואר או בפקס (לפרטי הקשר המופיעים מטה), בצירוף המסמכים הנדרשים.

מסמכים נדרשים לקבלת תו חניה אם אינך בעל הרכב

 • רכב ממקום העבודה – אישור הצמדה רכב ממקום העבודה  או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב.
 • רכב שכור מחברת השכרה )לתקופה של 7 ימים ומעלה) – חוזה שכירות חתום מחברת השכרה/ ליסינג
 • בנו או בתו של בעל הרכב הרשום במשרד הרישוי – תצהיר מאושר ע"י עורך דין  או רשם בית המשפט, שבו מצהיר בעל הרכב שהעמיד את רכבו לשימוש הבלעדי של בנו או בתו. תו החניה ינתן בתנאי שלמבקש אין רכב נוסף ברשותו. תוקף התו יהיה עד שנה בלבד. בתום תקופה זו ניתן להאריך את תוקף התו.
 • תליית מודעת פרסום מכירת הרכב על ידי סוחר רכב או מי מטעמו מבטלת את קיומו של תו חנייה.

במידת הצורך נבקשך להציג מסמכים נוספים.

 

 1. המועצה תנפיק תווי חניה אזורי לכלל תושבי חצור ותווי חנייה לדיירים המתגוררים ברחובות שאושרו לחניה מוסדרת ומסומנים בכחול לבן.

את המסמכים הנ"ל נידרש להגיש לרשות חנייה בבניין המועצה.

מועדי קבלת קהל במשרדי רשות החניה:

בימים: א', ב', ד' בין השעות    08:30-14:30

ביום ג' בין השעות 08:30-13:00 ואחה"צ בין השעות 16:00-18:00

ביום ה' בין השעות15:00-19:00

בימים ו' וערבי חג אין קבלת קהל.

 

 

חוק עזר לחצור הגלילית (העמדת רכב וחנייתו), התשעה-2015