תושבים יקרים מצורף טופס הגשת בקשה למדידה חוזרת במסגרת סקר המדידות:

טופס הגשת בקשה למדידה חוזרת במסגרת סקר המדידות

תשלום על שירותי ארנונה ומים באופן פרונטלי וטלפוני

העברת שירותי ארנונה מידי הקבלן/בעל דירה לידי התושב החדש

מידע והגשת זכאות להנחות ופתורים

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הגבייה
בטלפון:
 04-6930226
קבלת קהל: ימים א' ו-ג 8:30-13:00 ,
אחה"צ: 16:00-18:00 , ימים ב',ד,ה 8:30-14:00
כתובת: בן גוריון 22 חצור הגלילית.